Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

632

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
  3. «Περί έγκρισης η μη μελέτης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων».
  4. «Περί δημιουργίας Λέσχης Ανάγνωσης βιβλίου».
  5. «Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου»

Αρχείο πρόσκλησης