Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

359

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».
  2. «Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης