Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

964

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ:    «Περί ψήφισης πιστώσεων».

Αρχείο πρόσκλησης