Συνεδρίαση του Νομικού προσώπου

129

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους για τα ακόλουθα τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

2. «Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης «Συνδυασμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και συνέργειες στον Δήμο Μονεμβασίας» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Νομικού Προσώπου Δήμου Μονεμβασίας».

3. «Περί ορισμού υπαλλήλων για εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, στην Εθνική Τράπεζα».

4. «Περί αποδοχής αιτήματος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος».

Αρχείο Πρόσκλησης