Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου

271

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00  συνεδριάζει το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. « Περί Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
2. «Περί αποδοχής ποσού επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού».
3. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

Αρχείο πρόσκλησης