Συνεδριάσεις της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

197

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 συνέρχεται η  Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός 2019

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α’ Τακτική επιχορήγηση Σχολικών Μονάδων.
  2. Αίτημα επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής από τον Δήμο.
  3. Αλλαγή ονόματος δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού για το ΕΠΑΛ Βοιών που αφορά στο πρόγραμμα του Noesis.
  4. Αίτημα παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Νεάπολης.
  5. Αίτημα παραχώρησης σχολικού χώρου ΓΕΛ Νεάπολης.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης