Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

942
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση.

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν ανά συνεδρίαση:

1η συνεδρίαση – ώρα έναρξης: 10:30 π.μ. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

2η συνεδρίαση – ώρα έναρξης: 11:00 π.μ. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 4. Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2016.
 5. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες ανέγερσης Δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας }.
 6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση –επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση –επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στην ΤΚ Δαιμονιά ΔΕ Ασωπού» του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τουαλετών στο δημοτικό σχολείο ΤΚ Φοινικίου ΔΕ Ασωπού» του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας.

 

3η συνεδρίαση – ώρα έναρξης: 12:00  μ. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου [Αφορά εξουσιοδότηση ταμία με τον αναπληρωτή του κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου}.

 

4η συνεδρίαση – ώρα έναρξης: 12:30 5.μ. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2017 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].