Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

532
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.          Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω επτά (7) θέματα:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  3. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες ανέγερσης Δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας }.
  4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Αγίου Νικολάου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με  τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης