Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

641
Αρχείο πρόσκλησης

 

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
  2. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς ακινήτου στην ΤΚ Χάρακα της ΔΕ Ζάρακα ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία {ΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ & ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ}.
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας   για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με  τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων – Κουλεντίων – Λαχίου και Παντάνασσας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
  5. Έγκριση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  6. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αρχείο 2ης πρόσκλησης