Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

345
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δεκαπέντε (15) θέματα:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. Αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 μετά από Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων, Ζάρακα Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης στην ΤΚ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης στην ΤΚ Νομίων (οικισμός Καστέλλα) του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Βοιών και Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης στην Δκ Μολάων (θέση Φρέζα) του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ» της ΤΚ Αγίου Ιωάννη ,του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο { Ανάπλαση πηγής «Κουκάκι» στην ΤΚ Λιρών και ανάπλαση Βρύσης στην ΤΚ Αγίου Νικολάου } του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού.
 12. Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων }του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως  Μολάων}του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με  τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας }.
 15. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου στις ΤΚ Βελανιδίων ,Λαχίου, & ΔΚ Νεάπολης} ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης