Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

416
Αρχείο πρόσκλησης

 

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων – προμηθειών – εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
 3. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων }, του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού-ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας-ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση αύλειου χώρου ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών}, του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά προσδιορισμό αξίας τμημάτων γης εντός σχεδίου ΔΚ Νεάπολης του Δ. Μονεμβασίας και συγκεκριμένα στην οδό Ψαφακίου (τομέας Δ) όπως αυτά αποτυπώνονται στο κτηματολογικό  διάγραμμα της κυρωμένης πράξης αναλογισμού με την υπ΄αριθ. 186077/3455/2016 Απόφαση Περιφερειάρχη).
 8. Σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 μ.μ. αφορά το κληροδότημα «Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά» και περιλαμβάνει τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά  κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης

 

Η τέταρτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 μεσημβρινή αφορά το κληροδότημα «Θεοδώρου Μ. Κωστάκου» και περιλαμβάνει τη συζήτηση τριών (3) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2018 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά ορισμό ταμία  καθώς και γραμματέα του κληροδοτήματος].

Αρχείο 4ης πρόσκλησης