Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

320
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω οκτώ (8) θέματα:

1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
3. Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.
4. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας και συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων –Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων εντός του Δημαρχείου στην ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
8. Έγκριση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.

Αρχείο πρόσκλησης