Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

400
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω οκτώ (8) θέματα:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας οχήματος του Δήμου (mini bus).
  4. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής & δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Βοιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 25ης & 26ης Ιουνίου 2018.
  5. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Νεάπολης-Παλαιοκάστρου} ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 25ης & 26ης Ιουνίου 2018.
  6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών αντλιοστασίου της ΔΕ Ζάρακα (θέση Κοπρισιές) του Δήμου Μονεμβασίας.
  8. Επανακαθορισμός όρων ανοικτής δημοπρασίας του έργου {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}.

Αρχείο πρόσκλησης