Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

256
Αρχείο πρόσκλησης

 

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση δέκα οκτώ (18) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 2. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
 3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
 4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
 5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. πρωτ. 16388/19-11-2019 απόφασης Δημάρχου για άσκηση ένδικου βοηθήματος.
 11. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού ,Ζάρακα ,Μονεμβασίας & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων }.
 14. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών στην θέση Πλεύρα κοινότητας Φοινικίου» της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
 15. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση γεφυριού επί του δρόμου προς κοινότητα Μετ/σης» της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 16. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση οχετού όμβριων υδάτων εντός κοινότητας Μολάων» της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
 17. Έκτακτη ανάθεση εργασιών με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 12ης -13ης  Νοεμβρίου 2019} του Δήμου Μονεμβασίας.
 18. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου στην θέση «Πυλά» της   κοινότητας Δαιμονιάς» της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G.KELLIS:Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 28/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου (Αφορά  κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  του κληροδοτήματος G.KELLIS).

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: 1.    Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2019 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Κυπαρισσίου (Αφορά  κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου).

Αρχείο 3ης πρόσκλησης