Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

208
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  2. Έκτακτη ανάθεση εργασιών με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 13ης -14ης Δεκεμβρίου 2019 στην ΔΕ Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής του Δήμου οικ. έτους 2019.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης