Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

140

 

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.30 και αφορά τη συζήτηση δεκατεσσάρων (14) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. « α) Περί υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δήμου Μονεμβασίας» και την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης στην πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη του αναφερομένου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρέχουσας περιόδου, γ) Βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά δρόμους που αποτελούν και εξυπηρετούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου και δ) Βεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 174/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προϋπολογισμό της μελέτης Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου και προσθήκη καθ΄ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Συκέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

3. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων  τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

4. «Περί χορηγήσεως στο Δήμο από την Τράπεζα Πειραιώς Καταθετικών Καρτών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί συμμετοχής του Δήμου στο Φεστιβάλ «Σπάρτη – Παγκόσμια Πόλη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

7. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 30/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

9. «Περί έγκρισης της αριθ. 70/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

10. «Περί έγκρισης της αριθ. 89/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

11. «Περί αποδοχής και κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

12. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

13. «Περί επιχορηγήσεως Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

14. «Περί αντικαταστάσεως αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Αρχείο 2ης πρόσκλησης