Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

268

 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.

 

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.30 και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. «Αποδοχή χρηματοδότησης 60.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την πράξη: Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Μονεμβασίας, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Αποδοχή χρηματοδότησης 146.975,54 € για την πράξη: Εργασίες βελτίωσης βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Μονεμβασίας/Προσαρμογή δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Μολάων της Δ.Ε. Μολάων, δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανίκων Δ.Ε. Ασωπού και δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ/τος 99/2017», αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Αποδοχή χρηματοδότησης 600.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την πράξη: Κατασκευή-αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μονεμβασίας, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Αποδοχή χρηματοδότησης 83.206,30 € για την υλοποίηση του έργου: Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Μολάων, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

7. «Έγκριση της 23/2019 ΑΔΣ του Ν.Π. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
Εισηγήτρια: κα Παναγιώτα Αλειφέρη.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης 4ο LACONIA SUMMER BASKETOUR 2019.
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δημ. σύμβουλος κ. Κολλιάκος.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αγώνων εθνικών ομάδων μπάσκετ Παίδων και Εφήβων.
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δημ. σύμβουλος κ. Κολλιάκος.

10. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
Εισηγήτρια: Εντελμ. Δημ. σύμβουλος κα Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης