Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

277

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

«Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών».

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 3:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα:

  1. «Περί ψήφισης πιστώσεων  οικ. έτους 2018».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

Αρχείο πρόσκλησης