Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

449

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 02:00 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

«Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών»

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 02:30 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. « Περί  Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017».
  2.  «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

Αρχείο πρόσκλησης