Συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών

106

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 ) με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας σε σώμα.
  2. Περί ορισμού οικονομικού διαχειριστή Σχολικής Επιτροπής  Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας και αναπληρωτή του.
  3. Περί καταστροφής υλικού στο Νηπιαγωγείο Κάμπου και ορισμός Επιτροπή.

Αρχείο πρόσκλησης


 

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 ) με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας σε σώμα.
  2. Περί ορισμού οικονομικού διαχειριστή Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας και αναπληρωτή του.
  3. Περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου κυλικείου Γυμνασίου Νεάπολης.
  4.  Περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου κυλικείου Γυμνασίου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης