Σχέδια αιτήσεων – οδηγίες – δικαιολογητικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις βασικές συναλλαγές με τον Δήμο Μονεμβασιάς, καθώς επίσης και να “κατεβάσετε” στον υπολογιστή σας τις φόρμες των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συναλλαγή.

 

Δημοτολόγιο
Πιστοποιητικό γέννησης Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Πιστοποιητικό εντοπιότητας Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ανηλίκων Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας Οδηγίες Δικαιολογιτικά

 

Ληξιαρχείο :
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Οδηγίες Δικαιολογιτικά

 

Πολιτικοί Γάμοι :
 Άδεια Πολιτικού Γάμου  Οδηγίες Δικαιολογιτικά

 

Άδειες Καταστημάτων :
Προέγκριση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Άδεια Ίδρυσης Καταστήματος Οδηγίες Δικαιολογιτικά
Αντικατάσταση Άδειας Ίδρυσης Καταστήματος Οδηγίες Δικαιολογιτικά