Σχετικά με την ειρωνική ανάρτηση της κας Βλάχου για το Πνευματικό Κέντρο Συκιάς

212

Εκ κακού κόρακος κακόν ωόν

Το 2011 στην αρχή της δημοτικής μας θητείας, στη θέση του πνευματικού κέντρου της Συκιάς υπήρχαν μόνο οι σκουριασμένες κολόνες του υπογείου που κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του 1990, χωρίς την πλάκα οροφής όπως φαίνεται από τη φωτογραφία.

Ο Δήμος θεωρώντας ότι αξίζει στη Συκιά η προσπάθεια για τη συνέχιση της δημιουργίας Πνευματικού Κέντρου και παρά το πολύ μεγάλο ποσό που απαιτείτο για να ολοκληρωθεί, όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες το 2017, εκτέλεσε έργο διαθέτοντας 67.804,00 € από πόρους του Δήμου. Έγινε ενίσχυση στις κολόνες του υπογείου και κατασκευάσθηκε το δάπεδο και η οροφή του υπογείου.

Για τη συνέχιση του κτιρίου, εντάξαμε το έργο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με προϋπολογισμό 280.990,00 € με προβλεπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης φέροντος οργανισμού (ισογείου), τοιχοποιία, επιχρίσματα, κατασκευή στέγης, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.

Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του δεν οφείλεται στο Δήμο, αλλά στον τρόπο πληρωμής του έργου από το Υπουργείο. Κάποιος όμως που στη ζωή του δεν έχει βάλει ούτε μία πέτρα πάνω στην άλλη, δεν γνωρίζει τι αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να προκύψουν, ειδικά στα δημοτικά έργα.

Και βέβαια ουδέποτε πληρώθηκε η οροφή του υπογείου δύο φορές όπως αθλίως αναφέρει η γράφουσα, αφού εύκολα μπορούσε να το διαπιστώσει ρωτώντας την Τεχνική Υπηρεσία.

Όμως η συγκεκριμένη δεν είναι η πρώτη φορά που ασχημονεί, αφού και στην αρχή της θητείας της, όταν γινόταν επανασπορά του γηπέδου των Μολάων αν και γεωπόνος, έκανε ολόκληρη εισήγηση, θεωρώντας ότι καταστρέψαμε το γήπεδο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ