Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016

824

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

 

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού εσόδων και προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2016.

Ενημερωθείτε για το κείμενο του Τεχνικού προγράμματος έτους 2016 κάνοντας λήψη από εδώ

Επίσης δείτε το σχέδιο προϋπολογισμού Εσόδων έτους 2016 εδώ,

καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού δαπανών έτους 2016 εδώ.