Τμήμα Δόμησης – Ανακοίνωση πλαισίου λειτουργίας

1265

Στα πλαίσια της οργάνωσης του Τμήματος Δόμησης με σκοπό την βέλτιστη και πιο αποδοτική λειτουργία του, σας ενημερώνουμε για το ωράριο προσέλευσης στο Τμήμα (μέρες και ώρες λειτουργίας) και σας τονίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

  1. Οι ημέρες που η υπηρεσία θα δέχεται το κοινό είναι Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή, 08:00 με 14:00.
  2. Οι Μηχανικοί του Τμήματος δέχονται κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Παρασκευή 9:00 με 14:30 και τις ίδιες ημέρες γίνεται έλεγχος φορολογικών.
  3. Την Τετάρτη θα διεξάγονται προγραμματισμένες αυτοψίες και την Πέμπτη θα διεκπεραιώνονται έγγραφα και αιτήσεις απουσία κοινού και μηχανικών.
  4. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, που επιθυμούν την διεκπεραίωση κάποιας υπόθεσής τους, παρακαλούνται να συνεννοούνται με τους μηχανικούς-υπαλλήλους μέσω email ή τηλεφωνικά για τον καθορισμό ραντεβού. Παρακαλούνται οι μηχανικοί να μην προσέρχονται χωρίς ραντεβού γιατί ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν.

Σκοπός μας είναι το Τμήμα Δόμησης να λειτουργεί με κανόνες και πρόγραμμα, γεγονός που δείχνει σεβασμό στον πολίτη και βοηθά την κοινωνία. Παρακαλούμε για την βοήθεια τόσο του τεχνικού κόσμου όσο και των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση.