Τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Μονεμβασίας

1868

Με την υπ’ αριθ. 160/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε η τοποθέτηση πωλητών στις λαϊκές αγορές Μολάων και Μονεμβασίας, καθώς και άλλων Λ.Α. του Νομού.

Δείτε τη σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.