Το έργο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 2.407.980,50 €

617

Ο Δήμος Μονεμβασίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους δημότες του, ότι υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα Στυλιανό, η απόφαση χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.407.980,50 €.
Η Δημοτική Αρχή ύστερα από μεθοδευμένες ενέργειές της, εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις, προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Η πράξη αφορά σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε όλες τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε συνολικό μήκος 18.481 μέτρων, με τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις
αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία αναγκάζεται ο Δήμος να συντηρεί κάθε έτος με δυσβάστακτο κόστος.
Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι:
α) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, σε 179 θέσεις συνολικού μήκους 16.436 μέτρων και
β) ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA2000, 19 θέσεις συνολικού μήκους 2.045 μέτρων.
Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και τον
εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής) και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Δελτίου τύπου