Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει Προεδρείο και μέλη Επιτροπών (Οικονομικής, Ποιότητας Ζωής)

613

Η προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κα Παναγιώτα Αλειφέρη, προσκαλεί τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, να εκλέξουν το Προεδρείο του σώματος καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση για την εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2019, 71 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019 αντίστοιχα.