Το κέντρο του Χάρακα εκπέμπει ελεύθερο διαδίκτυο για όλους

365

Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα του Δημοτικού Δικτύου δημόσιας πρόσβασης στο διαδίκτυο υλοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Το νεότερο σημείο εκπομπής λειτουργεί στο κέντρο της Κοινότητας Χάρακα της ΔΕ Ζάρακα, στην πλατεία του οικισμού.

Η υλοποίηση έγινε εφικτή με τη χρησιμοποίηση νέου αλλά και υπάρχοντος εξοπλισμού προερχόμενο από hotspot της πόλης των Μολάων στο οποίο εκπέμπει πλέον εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU.

Βήμα – βήμα όλο και ποιο κοντά στο στόχο. Ελεύθερη ευρυζωνική πρόσβαση σε όλα τα σημεία οικονομικού, τουριστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας.

Δείτε στο χάρτη όλα τα σημεία ελεύθερης δημόσιας ευρυζωνικής πρόσβασης που λειτουργούν στην επικράτεια του Δήμου Μονεμβασίας.