Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μονεμβασίας

1003

Ο Δήμος Μονεμβασίας κατανοώντας τις δύσκολες  κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας και προσπαθώντας να καλύψει βασικές ανάγκες αρκετών συνδημοτών μας, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του  και της κοινωνικής αλληλεγγύης συστήνει το     “Κοινωνικό  Παντοπωλείο”.

Η ανάγκη των καιρών, η ευαισθησία και ανθρωπιά των συνανθρώπων μας ήρθαν να γίνουν πράξη.

Τοπικές αρχές, κοινωνικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και ευαισθητοποιημένοι δημότες  προβληματιζόμαστε και δημιουργικά δρούμε ώστε να βοηθήσουμε όσους συμπολίτες μας το έχουν πραγματικά ανάγκη χωρίς να δημιουργούμε την εικόνα του «κλειστού», «περιθωριακού», «διαφορετικού» ή «απομονωμένου» κοινωνικά χώρου.

Στην προσπάθεια αυτή σας καλούμε να γίνετε αρωγοί, πιστεύοντας πως μόνο με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αυτή κατάσταση δίνοντας Ελπίδα για το μέλλον και κρατώντας ζωντανή την κοινωνία μας.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι το όφελος θα είναι διπλό, γιατί δεν εξασφαλίσουμε μόνο τις βασικές ανάγκες ορισμένων συνδημοτών μας, αλλά θα αναπτύξουμε και το αίσθημα της αλληλεγγύης σε όλους τους δημότες, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοινωνίας, έτοιμης να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Είναι ευθύνη λοιπόν όλων μας να απλώσουμε τα χέρια στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Να προσφέρουμε, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, για τη βελτίωση της ζωής όλων μας.

Πληροφορίες για το πώς θα μπορέσετε να συμμετέχετε, μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής (2732360570) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σας περιμένουμε.
Ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Πως μπορείτε να βοηθήσετε:
Προσφέροντας  τρόφιμα στα Δημοτικά Καταστήματα στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων.
Προσφέροντας στα ειδικά καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου που θα είναι τοποθετημένα σε σούπερ μάρκετ του Δήμου.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:

 1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας
 2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
 3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

Κριτήρια ένταξης :
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :

 1. ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000,00 €
 2. προσαυξανόμενο κατά 1.200.00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο ή τέκνα)
 3. άτομα με αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω) εισόδημα μέχρι 9.000,00 €

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μισθώνουν πρώτη κατοικία (χωρίς να έχουν άλλη κατοικία) τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στο γραφείο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου με τα εξής δικαιολογητικά:

 • αίτηση συμμετοχής (δίνεται και από την υπηρεσία) Υποβολή Αιτήσεων: από 25/11/2013  έως 6/12/2013
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2013 (εισοδήματα 2012)
 • Φωτοτυπία Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεος/η σε δήλωση Ε9
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ
 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας
 • Άδεια παραμονής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς βεβαίωση της υπηρεσίας με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η βεβαίωση εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό στην βεβαίωση θα αναγράφετε ο κωδικός αριθμός του δικαιούχου που θα αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής με τα στοιχεία του δικαιούχου. Για τους δικαιούχους που δεν είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, ο Δήμος Μονεμβασιάς θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Περιεκτική ενημέρωση στην παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ