Τριήμερες επαναλαμβανόμενες Διακοπές Ηλεκτροδότησης σε Κοινότητες & οικισμούς του Δήμου μας

269

Την Πέμπτη 6, την Παρασκευή 7 & το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθούν επί τριήμερο, πολύωρες επαναλαμβανόμενες διακοπές ρευματοδότησης σε Κοινότητες και οικισμούς του Δήμου μας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΥΕ τις παραπάνω ημέρες, οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 8:00 έως 17:00 και αφορούν τις Κοινότητες :

  • Τις Τ.Κ. Λυρών και Κουλεντίων (συν τον οικισμό Φούτια), της ΔΕ Μονεμβασίας
  • Τους οικισμούς Αυλός & Κρυόβρυσης της Τ.Κ. Παντάνασσας, της ΔΕ Βοιών