Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

225

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τριπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023).
Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση του ακόλουθου μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:«Περί ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2024».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση του ακόλουθου μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:«Περί έγκρισης του Ισολογισμού, των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.30 και αφορά τη συζήτηση είκοσι δύο (22) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση Πρωτοδικείου Γυθείου-Ειρηνοδικείων Νεάπολης και Μολάων.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 2ο: Περί ορισμού μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμού θητείας.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 3ο: Περί ορισμού μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 4ο: Περί ορισμού μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Ρίτσος.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 5ο: Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Υγιών Πόλεων.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 6ο: Περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 7ο: Περί ορισμού εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 8ο: Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 10ο: Περί κατάρτισης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου έτους 2024.
Εισηγήτρια: κα Πρόεδρος.

Θέμα 11ο: Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου που βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου που βρίσκονται στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 13ο: Περί ορισμού υπευθύνου για την κίνηση λογαριασμών έργων του ΠΔΕ στην Τράπεζα Ελλάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου που βρίσκεται στην Τράπεζα Ελλάδας (κατάστημα Καλαμάτας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης απολογισμών οικ. ετών 2021 και 2022 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχ. Επ. κ. Χριστάκος.

Θέμα 16ο: Περί χορήγησης ή μη άδειας ειδικής διαγράμμισης της εταιρείας Δ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στην Κοινότητα Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 17ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 18ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 19ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 20ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών-Β’ φάση».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 21ο: Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 22ο: Περί χορήγησης αδειών παροχών ύδρευσης εκτός ορίων Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο 3ης πρόσκλησης