Τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

700

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2015  του Νομικού Προσώπου».
  2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους  2015 του Νομικού Προσώπου».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».
  2. «Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π  του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης

 

Η Τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.30 και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί ψήφισης κανονισμού της Λέσχης Ανάγνωσης βιβλίου».
  2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού».
  3. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  4. «Περί ορισμού δικηγόρου».
  5. «Έγκριση συμμετοχής του ΚΑΠΗ Μολάων στο  πρόγραμμα «Η ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Αρχείο 3ης πρόσκλησης