Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης Υγραερίου ως καύσιμο στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Δήμων

1128

Μετά από συνεχείς και επίμονες ενέργειες του Δήμου Μονεμβασίας από το Σεπτέμβριο του 2014, προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τμήμα Εποπτείας και Πολιτικής Κρατικών Αυτοκινήτων, εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017, το αριθ. πρωτ. 285/10941 π.ε. έγγραφο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης υγραερίου στα αυτοκίνητα των Δήμων.

Tο οικονομικό όφελος που προκύπτει για τους Δήμους είναι πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι άξιζε τον κόπο η τριετής προσπάθεια για να επιτραπεί η χρήση και υγραερίου στα αυτοκίνητα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ


Το παραπάνω Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Δήμος Μονεμβασίας επ’ αφορμή της απαντητικής επιστολής που έλαβε για το χρόνιο αίτημά του, από το Τμήμα Εποπτείας και Πολιτικής Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.