Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2022

537

Ο Δήμος Μονεμβασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από το 2012 έως και το 2020 υλοποίησε ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών με επιτυχία.

Για το 2021 η αρμοδιότητα υλοποίησης προγράμματος για την καταπολέμηση κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το φυσικό, αγροτικό περιαστικό και αστικό περιβάλλον του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πέρασε στην Περιφέρεια.

Επειδή θα καθυστερούσε η έναρξη του έργου από την Περιφέρεια, λόγω της χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας, ο Δήμος ανέλαβε να υλοποιήσει στοχευμένες,  συνδρομητικές δράσεις στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κουνουποκτονίας στο φυσικό, περιαστικό, αγροτικό και αστικό περιβάλλον του δήμου μας για το 2021.

Για το 2022 η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το φυσικό, αγροτικό περιαστικό και αστικό περιβάλλον όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, με τη συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές.

Για την επιτυχία των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών είναι αναγκαία ο ορθός προγραμματισμός των δράσεων, η έγκαιρη έναρξη, η σωστή εκτέλεση και η ικανή διάρκεια τους.

Βασικό παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί επίσης η λήψη μέτρων για την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και η ενεργός συμμετοχή τους στην προσπάθεια περιορισμού των ανθρωπογενών εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους.

Δείτε παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες προφύλαξης τόσο από τα κουνούπια όσο και από τον Ιό του Δυτικού Νείλου:

ΕΟΔΥ_Μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

ΕΟΔΥ_Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια

ΕΟΔΥ_Ιός του Δυτικού Νείλου_Μαθαίνω και προφυλάσσομαι