Υποβολή αίτησης-δήλωσης κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης

1037

Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας  ενημερώνει τους μελισσοκόμους περιοχής ευθύνης της ότι σύμφωνα με τον ΚΑΝ(ΕΕ) 2015/1366   και του άρθρου 11 του ΚΑΝ(ΕΕ) 2015/1368, όλοι οι μελισσοκόμοι  κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση- δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης  στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε.Λακωνίας το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

Στη περίπτωση  που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί  κατά το χρονικό διάστημα  μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου  και 31ης  Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης.

Η αίτηση δήλωση είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν αποστείλουν την αίτηση δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: p.apostolakou@lakonia.gr  και   d.georgias2@lakonia.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε.Λακωνίας  στα τηλ.2731363321 , 2731363324.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ