Υποβολή δηλώσεων για την πυρκαγιά της 20ής Ιουνίου 2024 στις δημοτικές Κοινότητες Μεταμόρφωσης και Συκέας

260

Ο Δήμος Μονεμβασίας και οι ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνουν τα εξής:

Σε συνέχεια της αναγγελίας ζημιάς στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.), δόθηκε η έγκριση από τον Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Α.) και καλούνται οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές  σε φυτικό κεφάλαιο ή σε πάγιο εξοπλισμό ή αποθηκευμένα προϊόντα να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.

Αρμόδιοι ανταποκριτές:

Λάγγης Ιωάννης (Δ.Κ. Μεταμόρφωσης) τηλ. 2732360511

Πριφτάκης Αναστάσιος (Δ.Κ. Συκέας) τηλ. 2732360531

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Κ.Ο.Ε. (Αριθ. 146/40686/24 (ΦΕΚ 1151 Β/19-2-2024, άρθρο 8) είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης από όλους τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιά (είτε αφορά φυτικό κεφάλαιο, είτε πάγιο εξοπλισμό είτε αποθηκευμένα προϊόντα).

Ο ενδιαφερόμενος, μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, υποβάλλει μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία, μεταξύ άλλων, δίνει τη συναίνεσή του στον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει υπηρεσιακά όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων», προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δύναται να κριθεί δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης:

– Αστυνομική (ή άλλη) ταυτότητα

– Αντίγραφο δήλωσης ΕΛΓΑ έτους 2023

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024