Υποβολή δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων – Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα

715

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ότι επιπλέον της υποχρέωσης για τον καθαρισμό και της αποψίλωσης των ιδιοκτησιών τους, υποχρεούνται και στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, στη διεύθυνση:
https://akatharista.apps.gov.gr/

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς και της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το αρθ. 6 της υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2695/Τβ/09.05.2024), επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους:

α. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό  τα  διακόσια (200) ευρώ,

β. Η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

γ. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, και

δ. σε περίπτωση υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 5075/2023, τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.


 

Παράταση έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Πολ. Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, δόθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ Έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού στο Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών για τα οικόπεδα και τους λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται:
α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιπτώσεων και σε
δ)εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα