Υποβολή πρότασης – Νεάπολη Πλατεία απέναντι από το Καρνάγιο

601

Ο Δήμος Μονεμβασίας υπέβαλε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόταση για χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συγκεκριμένη πρόταση* αφορά στην διαμόρφωση του Κοιν. Χώρου στο (Ο.Τ 30) της Κοινότητας Νεάπολης απέναντι από το Καρνάγιο σε πλατεία, με στόχο μέσα από κατάλληλες παρεμβάσεις να δημιουργηθούν νέοι χώροι καθιστικού και πρασίνου ώστε να επιτευχθεί αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου, ενίσχυση του χαρακτήρα του τμήματος αυτού και ανάδειξη των ιδιαίτερων χωρικών χαρακτηριστικών της. Επίσης θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκό δέντρο και ηλιακά παγκάκια με πολλαπλές λειτουργίες που θα λειτουργούν μόνο με ηλιακή ενέργεια και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσθέσουν αξία στον κοινόχρηστο χώρο, καθώς θα δίνουν τη δυνατότητα φόρτισης κινητών συσκευών μέσω θυρών USB, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης (QI) συσκευών καθώς και διασύνδεσης στο Internet μέσω 4G Wifi.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

*λεπτομερέστερη αποτύπωση της κάτοψης εδώ