Συντήρηση του δρόμου Νεάπολης-Παλαιόκαστρου

938

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους κατοίκους της Δ.Ε. Βοιών ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΛΙΜΑΝΙ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ του Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού 182.648,21 €.

Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε.Π 526 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση–επισκευή–βελτίωση συγκοινωνιακών έργων Π.Ε Λακωνίας» και από πόρους του Δήμου ύψους 388.000,00 €.

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης διατομών, τεχνικών έργων, τσιμεντόστρωσης της χωμάτινης οδού σε μήκος 1.700 μ. μέσου πλάτους 5,00 μ., καθώς και κατασκευή χαμηλού στηθαίου προστασίας από οπλισμένο σκυρόδεμα τόσο στην εσωτερική πλευρά (βραχοπαγίδα), όσο και στην εξωτερική πλευρά του δρόμου.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και στο λιμάνι και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο τοπικό εισόδημα.

Επιπλέον, ο Δήμος Μονεμβασίας στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου  ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς, δημότες και χρήστες της εν λόγω οδού ότι από 19/03/2020 και για διάστημα ενός (1) μήνα περίπου θα παραμείνει κλειστή λόγω έργων.

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της οδού Λαχίου – Παλαιοκάστρου.

Ζητούμε την κατανόηση και συνδρομή όλων των εμπλεκομένων αφού πρόκειται για ένα βασικό και απαραίτητα ασφαλές έργο υποδομής των Βατίκων.