Υπογραφή σχεδίου Π.Δ. για την ίδρυση της σχολής ΑΕΝ (Πλοιάρχων) στη Νεάπολη

299

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της Σχολής ΑΕΝ (πλοιάρχων) στη Νεάπολη, υπέγραψε και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και απεστάλη στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για την τελευταία υπογραφή, πριν κατατεθεί στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας και στη συνέχεια για την τελική υπογραφή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ