Υποδοχή φοιτητών και καθηγητών της Αρχιτεκτονικής σχολής του Ε.Μ.Π. στη Μονεμβάσια

238

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022  η υποδοχή των διακοσίων είκοσι (220)  φοιτητών  του τρίτου έτους της  Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των δέκα (10) καθηγητών,  στα πλαίσια του μαθήματος  «Ανάλυση και μελέτη Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», που θα φιλοξενηθούν για το χρονικό διάστημα από 17 ως 22 Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο της υποδοχής:

.