Φοινίκι

2417

Κατά τον Κούρτιον (ιστορία της αρχαίας Ελλάδος σελ. 214) η ονομασία προήλθε από τους Φοίνικες “περί Μαλέαν φαίνεται επιπολάσαντες οι Φοίνικες. ‘Έτι Δε και νυν καλείται Φοινίκη το μνημονευθέν χωρίον”. Επομένως είναι αρχαιοτάτη. Ο οικισμός θα ιδρύθηκε τότε, που η θάλασσα έφθανε μέχρι εκεί ή και λίγο ψηλότερα πριν η έκταση με τις προσχώσεις μεταβληθεί σε πεδιάδα.

Οι Φοίνικες (το 850 πχ περίπου) είχαν ιδρύσει εμπορικό σταθμό για την μονοπωλιακή εκμετάλλευση των εξαιρετικής ποιότητας κοχυλιών πορφύρας, που όπως αναφέρει ο Παυσανίας, υπήρχαν μόνο στα παράλια της Λακωνικής.

Στο Φοινίκι έχει εντοπιστεί το ιερό του Απόλλωνα του Υπερτελεάτα. Οι επιγραφές που βρέθηκαν εκεί μαρτυρούν πως πρόκειται για το Ιερό του Κοινού των Ελευθερολακώνων.