ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

649

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ενέκρινε την προμελέτη της πράξης  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», στην συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 26/07/2022.

Στις αρχές του έτους ο Δήμος Μονεμβασίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου συμβλήθηκαν μεταξύ τους μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον ήπιο και ομοιόμορφο φωτισμό του βράχου της Μονεμβασίας, με στόχο την ανάδειξή του, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με την έγκριση της προμελέτης από το ΚΑΣ ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση της πράξης και πλέον εκκινούν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης ενιαίας δημόσιας μεικτής σύμβασης υπηρεσιών-προμηθειών, οι οποίες περιλαμβάνουν την οριστική μελέτη του φωτισμού και την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού.

Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, το Γ.Γ. κο Γιώργο Διδασκάλου, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Νίκα για την συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.