Χειμερινό Πρόγραμμα Σπηλαίου Καστανιάς

295

Η Κοινωφελής Επιχείριση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, ανακοινώνει ότι για τη χειμερινή περίοδο το Σπήλαιο Καστανιάς θα λειτουργεί ως εξής:

Από 1/10/2022 έως  31/03/2023 θα λειτουργεί κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ  από τις 10:00 έως τις 16:00.

Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30 – Τελευταία ξενάγηση 15:30.

Τιμή εισιτηρίου: 7€ για ενήλικες, 3€ για παιδιά, φοιτητές, Α.Μ.Ε.Α και Ανέργους, 5€ για οργανωμένα γκρουπ. Χρόνος διαδρομής Νεάπολη – Λάχι (Καλένια) – Παραδείσι – Κάτω Καστανιά – Σπήλαιο: 30 λεπτά

Χρόνος ξενάγησης 30-40 λεπτά. Για ομαδικές επισκέψεις (Σύλλογοι, Σχολεία κ.λπ) και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2734360100-115 , και 6986555444  ή επισκεφτείτε το www.kastaniacave.gr.

Υπάρχει πρόσβαση και για λεωφορείο 52 θέσεων. Στον χώρο λειτουργεί Καφετέρια

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5401/20-11-2021, για την είσοδό σας στο σπήλαιο παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημερών
  • Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών.

The cave of Kastania will  operate as follows:

From  OCTOMBER the 1st until March the 31th 2023,  it will be open every Saturday and Sunday   from 10:00 till 16:00.  Tours every hour. First tour at 10:30-last tour at 15:30.

Tickets:  7€ for adults, 3€ for children, students, handicapped and unemployed people,             5€ for organized groups. Time from Neapoli – Lachi (Kalenia) – Paradeisi – Kastania – Cave: 30min.

Each tour lasts 30-40 min. For group visits (clubs, schools etc) and information call at the following telephone numbers: +30 2734360100-115, +30 6986555444 , or visit www.kastaniacave.gr. Τhere is a Cafeteria available and good access for large buses.

On behalf of the Enterprise

According to Government regulations (Government Gazette Β’ 5401/20-11-2021), for your entrance to the cave you will need to present one of the following documents and a photo ID (identification card or passport):

  • Vaccination certificate valid at least 14 days
  • Medical certificate of a COVID19 infection valid up to 6 months
    Children from 4 to 17 years oldmust provide a parental/legal guardian declaration that the child has undertaken a self-test taken no longer than 24 hours.

 

  • Ο μέγιστος αριθμός για κάθε ξενάγηση είναι 10 άτομα. · H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. · The maximum number for each tour is 10 persons. · Wearing face mask is mandatory during the tour.

Ανακοίνωση