Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών

653

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για το έτος 2017 θα χορηγηθούν άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 27η Μαρτίου 2017 στη διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/  (Ψηφιακή Υπηρεσία: Αίτηση αδειών φύτευσης Αμπέλου).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ