Χορήγηση βεβαιώσεων Τριμελούς Επιτροπής σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

1084

Η Τριμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς, ως εξής: Α) Για την περιοχή της Δ.Ε. Βοιών: την δεύτερη ΤΡΙΤΗ έκαστου μήνα. Β) Για τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου: την δεύτερη ΤΕΤΑΡΤΗ έκαστου μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.