Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την κατάργηση Πρωτοδικείου Γυθείου – Ειρηνοδικείων Νεάπολης και Μολάων

547

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην από 24/01/2024 συνεδρίασή του, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του Πρωτοδικείου Γυθείου και των Ειρηνοδικείων Μολάων και Νεάπολης.


 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ.

 Με το παρόν ψήφισμα εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την πλήρη αντίθεσή μας στο πόρισμα της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη, με το οποίο προτείνεται η κατάργηση πολλών δικαστικών σχηματισμών, μεταξύ των οποίων του Πρωτοδικείου Γυθείου και των Ειρηνοδικείων Νεάπολης και Μολάων, καθώς ολόκληρη η τοπική κοινωνία ( δικηγορικοί σύλλογοι Γυθείου και Σπάρτης, δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Μάνης, Επαγγελματική Ένωση Βατίκων κλπ),  διατρανώνουν με απόλυτο τρόπο τη θέλησή τους να παραμείνουν οι Υφιστάμενοι Δικαστικοί σχηματισμοί της Π.Ε. όπως έχουν. Το ως άνω ιστορικό Πρωτοδικείο Γυθείου είναι πλήρως στελεχωμένο από Δικαστές και υπαλλήλους και έχει μεγάλο όγκο δικαστικών  υποθέσεων.  Η όποια σκέψη για κατάργηση ή δια του μεταβατικού τρόπου συγχώνευσή του,  θα δυσκολέψει την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη των κατοίκων που εξυπηρετούνται από αυτό των Δήμων Μονεμβασίας, Ανατολικής Μάνης και Ελαφονήσου,  αφού θα αυξηθεί ο όγκος υποθέσεων στο Πρωτοδικείο Σπάρτης μετά την συγχώνευση, με συνέπεια να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης απονομής της Δικαιοσύνης. Συνεπώς το Πρωτοδικείο Γυθείου πρέπει να διατηρηθεί σε πλήρη σύνθεση.

Κρισιμότερο  δε ζήτημα, είναι η διατήρηση των Ειρηνοδικείων Νεαπόλεως και Μολάων, λόγω της μεγάλης απόστασης από την έδρα του Νομού, αλλά και λόγω του μεγάλου πληθυσμού που εξυπηρετούν. Το Ειρηνοδικείο Νεάπολης μάλιστα εξυπηρετεί και το Δήμο Ελαφονήσου, με τα γνωστά θέματα της θαλάσσιας συγκοινωνίας ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, αφού για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο, οι κάτοικοι του Δήμου Ελαφονήσου θα πρέπει να διανυκτερεύουν στη Σπάρτη  με συνέπεια και την υπέρμετρη οικονομική τους επιβάρυνση.

Διαμαρτυρόμαστε για τις ως άνω προτάσεις, γιατί αγνοούν πλήρως τις ιδιαιτερότητες και την εκτενή εδαφική περιφέρεια που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Γυθείου και των Ειρηνοδικείων Νεαπόλεως και Μολάων, τις μεγάλες αποστάσεις και το προβληματικό οδικό δίκτυο που δεν εξυπηρετείται επαρκώς από τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει η τυχόν εφαρμογής τους στην περιοχή και τους πολίτες της.

Απευθύνουμε έκκληση  στον Υπουργό  Δικαιοσύνης  κ. Γεώργιο Φλωρίδη, στον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μπούγα, στους  Βουλευτές του Νομού Λακωνίας και στις ηγεσίες των ανωτάτων Δικαστηρίων, να διατηρηθούν όλες οι ως άνω υφιστάμενες δικαστηριακές οντότητες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ