Πρόγραμμα μετακίνησης κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Σπάρτης για το μήνα Φεβρουάριο

904

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης έχει έδρα το Δήμο Σπάρτης και στελεχώνεται από δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγους, Δύο (2) ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς και ένα (1) ΔΕ Οδηγό.

Διαθέτει και Κινητή Μονάδα για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Δήμων που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση όπως ο Δήμος Μονεμβασίας.

Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται με ένα (1) από τους δύο Ψυχολόγους και με έναν (1) από τους δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και από ένα(1) οδηγό .
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης στην επικράτια του Δήμου Μονεμβασίας λειτουργεί Δήμος στη Νεάπολη στο σε χώρο πλησίον του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών Τηλ: 2734360148.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Επίσης παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Περισσότερη πληροφόρηση για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης εδώ

Το μηνιαίο πρόγραμμα μετακίνησης της κινητής μονάδας του κέντρου για το μήνα Φεβρουάριο είναι το ακόλουθο ( Ημέρα / Ημερομηνία Προορισμός):

  • 10/2/2021 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
  • 11/2/2021 ΝΕΑΠΟΛΗ
  • 17/2/2021 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
  • 18/2/2021 ΝΕΑΠΟΛΗ
  • 24/2/2021 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
  • 25/2/2021 ΝΕΑΠΟΛΗ