Δηλώσεις ζημιάς στα σύκα από Βροχόπτωση της 25ης Αυγούστου 2022

328

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 25ης-08-2022, η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή των σύκων.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Τηλέφωνα για ραντεβού:

  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Συκέας, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Πριφτάκης Αναστάσιος.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μολάων, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Μαντζαβράκος Χριστόδουλος.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης, στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. Ανταποκριτής: Λάγγης Ιωάννης.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Πακίων και Ελαίας στο Δημαρχείο (Μολάοι), τηλ. 2722360531 & 2732360525.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Παπαδιανίκων και Φοινικίου στο Δημοτικό κατάστημα Παπαδιανίκων, τηλ. Ανταποκριτής: Ευαγγελάκου Μαρία.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Ασωπού στο Κ.Ε.Π. Ασωπού, τηλ. Ανταποκριτής: Γεωργακάκου Χρυσάνθη.
  • Για αγροκτήματα που βρίσκονται στις Κοινότητες: Αγγελώνας, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Δημητρίου, Βελιών και Ταλάντων στο Δημ. Κατάστημα Μονεμβασίας, τηλ. Ανταποκριτής: Πετράκου Νίκη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2022,

Β)  ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

Γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής)

Τα τέλη εκτίμησης  για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι 10 λεπτά (0,10 €) ανά δένδρο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν:  μέχρι και την Παρασκευή 9-9-2022.

Για κτήματα που ανήκουν στην Κοιν. Μολάων οι δηλώσεις θα παραληφθούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι παραγωγοί να φροντίζουν να συγκεντρώνουν τα απόσυκα σε χώρο είτε εντός του αγροτεμαχίου ή σε άλλο χώρο ώστε να μπορεί να τα δει ο γεωπόνος – εκτιμητής του ΕΛ.Γ.Α.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.