Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

1111
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 4. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 5. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 6. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 12743/16-08-2016 αίτησης του κ. Σουρλά Ιωάννη περί νομικής στήριξης.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , των ΔΕ Ζάρακα ,Ασωπού, Μολάων & Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΤΚ Μεσοχωρίου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΔΕ Ζάρακα & ΤΚ Λαχίου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Τζερεφού Λεωνίδα του Γρηγορίου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  Νεάπολης  στην θέση «ΛΟΥΤΣΑ-ΑΓΙΑ ΜΕΛΑΝΗ-ΒΑΡΚΑ» στην ΔΚ Νεάπολης, Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί κατακύρωσης η μη  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προσθήκης αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων}.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μόνο Θέμα: “Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2016 απόφ. του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης [Αφορά  αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 κληροδοτήματος Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά}.”

Αρχείο 2ης πρόσκλησης